Informații generale.

Acest site este dezvoltat de B.C. Victoriabank S.A. ca sursă de informare. Prin accesarea site-uluibankfriday.victoriabank.md, Dvs. confirmați că ați citit, ați înțeles și acceptați următorii termeni șicondiții:

Acest site este proprietate a Victoriabank (numită în continuare Victoriabank, Bancă), număr deidentificare de stat 1002600001338, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 141

B.C. Victorianbank S.A. deține drepturile de proprietate intelectuală conform legii Legea nr. 139 din02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, privind mărcile comerciale, logo-urile și toatecelelalte materiale publicate pe site sau părți componente ale acestuia: imagini și fotografii, texte,simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații software și alte date. Este interzisă publicarea,reproducerea sau publicarea conținutului acestui site fără acordul scris al Victoriabank.

Victoriabank își rezervă dreptul de a modifica termenii și condiții, mesajul privind protecția datelor cucaracter personal, conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informareprealabilă.

Limitări și responsabilitate.

Victoriabank este scutit de orice răspundere în cazul unor eventuale erori sau inexactități din conținutulinformației publicate datorită unor cauze ce nu îi pot fi impuse. Victoriabank nu este responsabil deconținutul, caracterul complet, veridicitatea si actualitatea informațiilor publicate pe website, ce duc laterțe surse. Victoriabank nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezentepe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul Băncii.

Victoriabank nu garantează că informațiile care apar pe acest site nu conțin erori, cu toate că depunetoate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte.

Victoriabank nu poate fi responsabil legal pentru nici un fel de daune, pagube sau pierderi produseutilizatorului site-ului cauzate de informații eronate, omise, defecțiuni tehnice, viruși informatice saualtor factori. Informațiile se pot modifica în orice moment și nu se poate acorda nici o garanție cu privirela acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate.

Victoriabank nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilorprevăzute în aceste termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului cat și ale Victoriabank S.A. prevăzute prin prezentuldocument vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Daca avețiîntrebări cu privire la aceste mențiuni, vă rugăm să ne contactați pe adresa email office@vb.md.

Reclamațiile privind funcționarea site-ului bankfriday.victoriabank.md sau acuratețea datelor cuprinsepot fi trimise pe adresa de email feedback@vb.md.

Date bancare:

B.C. VICTORIABANK S.A.

Adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141

Cod fiscal: 1002600001338

Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM

Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X

Cod TVA: 0500379